Liczba odwiedzin strony: 15948 Osób na stronie: 1
 

 Biuro prawne
Polakowski Paweł

 
 
Biuro prawne
Polakowski Paweł
 
Chopina 8 lok. 1
69-100 Słubice
Profesja:   doradztwo prawne

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 224 poz. 2273 - Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. z dnia 15 października 2004 r.) Na podstawie art. 109 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa algorytm oraz szczegółowe zasady ustalania kwot środków...
Monitor Polski 1997 Nr 81 poz. 787 - Powołanie w skład Rady Ministrów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 października 1997 r. o powołaniu w skład Rady Ministrów. (M.P. z dnia 7 listopada 1997 r.) Na podstawie art. 154 ust. 1 w związku z art. 147 i art. 149 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) z dniem 31 października 1997 r. powołuję w skład Rady Ministrów: Pana Leszka BALCEROWICZA               - Wiceprezesa Rady Ministrów...